Menu

Камерын үйлчилгээ< буцах

КАМЕРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ: Бид хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээнд үндэслэн камерын систем суурилуулалт хийсэн газар бүртээ үйлчилгээний гэрээ хийн 6-12 сар түүнээс ч илүү хугацаагаар хамтран ажиллаж байна. TIANDY брэндийн камерын систем суурилуулсан бол 1 жил үнэгүй үйлчилгээ үзүүлэх бол FNKvision брэндийн камерын систем суурилуулсан бол 6 сар үнэгүй үйлчилгээ хийж байх юм. Мөн бусад компаниудаар камерын систем суурилуулаад буух эзэн, буцах хаяггүй болсон бол бид нөхцөл байдлыг тодорхойлон тодорхой хугацаанд хамтран ажиллах гэрээ байгуулж үйлчлэх болно.

Ер нь камерын системийг нэг удаа суурилуулаад хаяна гэж ойлгох нь буруу. Ялангуяа Монголын нөхцөлд утаа тортог ихтэй, тоосжилт, агаарын бохирдол ихтэй, цахилгааны хэлбэлзэл багагүй гардаг болохоор сар бүр нэг сарын цалин ч хүрэхгүй өртөгөөр Камерын үйлчилгээ авах нь илүү тохиромжтой байгаа юм. Ингээд та бүхнийг хамтран ажиллахыг урьж байна. 

Үйлчилгээнд: /сар бүр 1-2 удаа очно/

- Хэвийн ажиллагааг шалгана

- Камеруудын нүүр болон гадрыг цэвэрлэх

- Тухайн байгууллагын холбогдох албан тушаалтанд заавар өгөх

- Хэрэв механик болон програмын гэмтэл илэрвэл даруй засах хэмжээ авна. Шаардлагатай бол нэмэлт хөрөнгө гаргуулж гэмтлийг засварлана.

< буцах