Menu

Линз болон Сенсор< буцах

Хэрэв камерны IMAGE SENSOR 1/2.7" заалттай бол дараах мм-ийн дуранд дурьдсан өнцгөөр дүрс боловсруулан хардаг заалттай. Хэрэв камерны IMAGE SENSOR 1/2.8" заалттай бол дараах мм-ийн дуранд дурьдсан өнцгөөр дүрс боловсруулан хардаг заалттай.
2.8mm - 114°
3.6mm - 94°
4mm - 81°
6mm - 56°
8mm - 42°
12mm - 28°
16mm - 20°
22mm - 16°
2.8mm - 111°
3.6mm - 91°
4mm - 79°
6mm - 54°
8mm - 41°
12mm - 27°
16mm - 19°
22mm - 15°
Хэрэв камерны IMAGE SENSOR 1/3" заалттай бол дараах мм-ийн дуранд дурьдсан өнцгөөр дүрс боловсруулан хардаг заалттай. Хэрэв камерны IMAGE SENSOR 1/3,2" заалттай бол дараах мм-ийн дуранд дурьдсан өнцгөөр дүрс боловсруулан хардаг заалттай.
2.8mm - 95°
3.6mm - 77°
4mm - 67°
6mm - 46°
8mm - 35°
12mm - 23°
16mm - 17°
22mm - 14°
2.8mm - 83°
3.6mm - 66°
4mm - 59°
6mm - 40°
8mm - 30°
12mm - 20°
16mm - 15°
22mm - 12°

Камер суурилуулахдаа болон сонгохдоо: Харах бай камер хоорондын зай, харах талбай, өнцөг, нарийвчлал, гэрэлтүүлгийн байдал, ажиллах нөхцөл зэргээс харгалзан үзээрэй. Ихийг буюу өргөн харах тусам фокусын тусгал багасдаг байхад бага талбайг холоос харах тусам фокус сайтай ч байх нь элбэг. Тиймээс эрхэм та камер л бол камер гэж хандахаа зогсоо. 

< буцах