Menu

HARD disk
Бусад бараа
< буцах

Хяналтын камерын бичлэгт зориулалтын хатуу дискийг хэрэглэдэг. Компьютерийн хатуу диск унтарч, асаж байх зориулттай бол хяналтын камерын хатуу диск нь тасралтгүй 2-5 жил ажиллах зориулттай байдаг.

1TB 132 000
2ТВ 187 000
4ТВ 310 000
6ТВ 498 000
8ТВ 663 000
10TB 905 000

< буцах