Menu

HARD disk
Дагалдах хэрэгсэл
< буцах

Хяналтын камерын бичлэгт зориулалтын хатуу дискийг хэрэглэдэг. Компьютерийн хатуу диск унтарч, асаж байх зориулттай бол хяналтын камерын хатуу диск нь тасралтгүй ажиллах зориулттай байдаг.

1TB 135 000
2ТВ 206 500
4ТВ 311 500
6ТВ 548 000
8ТВ 658 000
10TB 900 000

/нөатгүй дүн/

Бусад бүтээгдэхүүн

Poe Switch DahuaPOE switches Hikvision

< буцах