Menu

POE switches Hikvision
Дагалдах хэрэгсэл
< буцах

10/100 тай POE SWITCHES 250м хүртэл дүрс, тэжээлийг өсгөх боломжтой.

DS-3E0105P-E/M
5 ports, 1 uplink poe switch 93 500

DS-3E0106P-E/M
5 ports, 1 uplink poe switch 99 000
DS-3E0310P-E/M
8 ports, 1 uplink 181 500
DS-3E0109P-E
8 ports, 1 uplink 165 000
DS-3E0318P-E/M
16 ports, 1 uplink 440 000
DS-3E0326P-E/M
24 ports, 1 uplink 550 000

< буцах