Menu

Wireless antens extenders
Дагалдах хэрэгсэл
< буцах

Орчин үед утасгүй технологийг маш сайн хөгжүүлсэн байна. Камерын дүрс болон интернетийг ойрын болон холын зайд дамжуулах боломж бүрджээ. 500м ээс эхлээд 20км хүртэл зайнд саадгүй орчинд камерын дүрс дамжуулах байдлаар ашиглах боломжтой.

Бусад бүтээгдэхүүн

12V BlocksPOE switches HikvisionHARD disk

< буцах