Menu

Камерын үйлчилгээ< буцах

КАМЕРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ: Бид хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээнд үндэслэн камерын систем суурилуулалт хийсэн газар бүртээ үйлчилгээний гэрээ хийн 6-12 сар түүнээс ч илүү хугацаагаар хамтран ажиллаж байна. 

{амерын системийг нэг удаа суурилуулаад хаяна гэж ойлгох нь буруу. Ялангуяа Монголын нөхцөлд утаа тортог ихтэй, тоосжилт, агаарын бохирдол ихтэй, цахилгааны хэлбэлзэл багагүй гардаг болохоор сар бүр нэг сарын цалин ч хүрэхгүй өртөгөөр Камерын үйлчилгээ авах нь илүү тохиромжтой байгаа юм. Ингээд та бүхнийг хамтран ажиллахыг урьж байна. 

Үйлчилгээнд: /сар бүр 1-2 удаа очно/

- Хэвийн ажиллагааг шалгана

- Камеруудын нүүр болон гадрыг цэвэрлэх

- Тухайн байгууллагын холбогдох албан тушаалтанд заавар өгөх

- Хэрэв механик болон програмын гэмтэл илэрвэл даруй засах хэмжээ авна. Шаардлагатай бол нэмэлт хөрөнгө гаргуулж гэмтлийг засварлана.

< буцах