Menu

CHIP and Lens< буцах

 

Тэр бүр хүмүүсийн мэддэггүй мөртлөө, мэдэх шаардлагатай мэдээллийг оруулъя. IP камер танилцуулгад 1/2.7", 1/2,8", 1/3", 1/4" гэсэн Sensor-ийн хэмжээг заасан хэмжигдэхүүн байдаг. Энэ нь дүрс боловсруулах CHIP болон LENS хоёр хэрхэн хоршиж, хэдэн хэм/градус/-ийн өнцөгөөр дүрсээ боловсруулахыг илтгэж байдаг бас нэгэн үзүүлэлт юм. Үүнд муу сайн гэх зүйл үгүй. Харин ялгаа юм. Дэлгэрэнгүйг доор жагсаав.

хэрэв таны сонгосон камерын ЧИП 1/2.7” бол /дурангийн мм - харах өнцөг/
2.8mm - 114° 3.6mm - 94° 4mm - 81° 6mm - 56° 8mm - 42° 12mm - 28° 16mm - 20° 22mm - 16°

хэрэв таны сонгосон камерын ЧИП 1/2.8” бол /дурангийн мм - харах өнцөг/
2.8mm - 111° 3.6mm - 91° 4mm - 79° 6mm - 54° 8mm - 41° 12mm - 27° 16mm - 19° 22mm - 15°
хэрэв таны сонгосон камерын ЧИП 1/3” бол /дурангийн мм - харах өнцөг/
2.8mm - 95° 3.6mm - 77° 4mm - 67° 6mm - 46° 8mm - 35° 12mm - 23° 16mm - 17° 22mm - 14°
хэрэв таны сонгосон камерын ЧИП 1/4” бол /дурангийн мм - харах өнцөг/
2.8mm - 83° 3.6mm - 66° 4mm - 59° 6mm - 40° 8mm - 30° 12mm - 20° 16mm - 15° 22mm - 12°

 

< буцах