Menu

IP хамгаалалтын зэрэг< буцах

 

IP CAMERA - гээд бид хэдийнэ нэршээд сурчихаж. Технологийн талаас нь бол Internet Protocol-д суурилсан камер харин хамгаалалтын хувьд бол Ingress Protection гэдэг үгсийн товчлол болдог

 

 

IP66 protected outdoor IP camera

 

 

юм. 1992, 1989 онуудад Их Британи болон Европын улс орнуудад EN 60529, IEC 60509:1989 гэсэн стандартуудаар тодорхойлж байжээ. Гадаад биетээс хамгаалагдсан, шороо тоос, ус чийг, гэрэл цахилгааны хэлбэлзлээс үүдэлтэй гэмтлээс хамгаалагдсан үзүүлэлтүүдийг стандартчилсан байна.
IP гэх томъёололийн эхний үсэг болох "I" нь хүний буруутай үйлдэл, гэмт халдлагаас хамгаалагдах, ямар нэгэн гадны биетээс хамгаалагдах гэсэн утгуудыг агуулдаг бол "P" нь байгалийн үзэгдэл, чийг, ус, доргио, тоос шороо зэрэг үзэгдлээс хамгаалагдах утгыг агуулж байдаг байна.
Эхний "I" үсэг нь дараах тоонуудаар, тодорхой утгуудыг илэрхийлнэ. 0 - 6 хүртэл.
0 No special protection
1 Protection from a large part of the body such as a hand (but no protection from deliberate access); from solid objects greater than 50mm in diameter.
2 Protection against fingers or other object not greater than 80mm in length and 12mm in diameter.
3 Protection from entry by tools, wires etc, with a diameter of 2.5 mm or more.
4 Protection against solid bodies larger than 1mm (eg fine tools/small etc).
5 Protected against dust that may harm equipment.
6 Totally dust tight.
Удаах "P" үсэг нь дараах тоо болон утгуудыг агуулсан байдаг. (moisture protection)
0 No protection.
1 Protection against condensation.
2 Protection against water droplets deflected up to 15° from vertical
3 Protected against spray up to 60° from vertical.
4 Protected against water spray from all directions.
5 Protection against low pressure water jets (all directions)
6 Protection against string water jets and waves.
7 Protected against temporary immersion.
8 Protected against prolonged effects of immersion under pressure.
Манай дэлгүүрт борлуулагдаж буй камерууд Олон улсын энэ стандартыг хангасан байгаа.

< буцах