Menu

HARD disk
Дагалдах хэрэгсэл
< буцах

Хяналтын камерын бичлэгт зориулалтын хатуу дискийг хэрэглэдэг. Компьютерийн хатуу диск унтарч, асаж байх зориулттай бол хяналтын камерын хатуу диск нь тасралтгүй ажиллах зориулттай байдаг.

1TB 145 000
2ТВ 215 000
4ТВ 320 000
6ТВ 570 000
8ТВ 724 000
10TB 986 000

/нөатгүй дүн/

Бусад бүтээгдэхүүн

12V BlocksWireless antens extendersPOE switches Hikvision

< буцах